Thông báo đăng ký học lại hè

14:32:00  09/07/2015

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

 

                             THÔNG BÁO HỌC LẠI HÈ

 

     Khoa Kế toán – Tài chính xin thông báo về kế hoạch học lại trong hè 2015 đối với các học phần do

 

Khoa KTTC quản lý:

 

    Đối với hệ CĐ học theo niên chế và hệ Trung cấp:

 

    - HSSV đăng ký học theo mẫu đơn và nộp tại VP Khoa KTTC từ ngày 22/06

 

    - Học phí học lại được nộp tại VP Khoa KTTC như sau:

 

    + Sĩ số lớp >= 25: 10.000Đ/1 tiết

 

    + Sĩ số lớp  < 25: [(10.000Đ x 25)/sĩ số lớp]/01 tiết

 

    Đối với hệ CĐ học theo tín chỉ

 

    - HSSV đăng ký học theo mẫu đơn và nộp tại Phòng Đào tạo từ ngày 22/06 đến ngày 26/06

 

    - Học phí học lại được nộp tại VP Khoa KTTC như sau:

 

    + Sĩ số lớp >= 25: 140.000Đ/1 tín chỉ

 

    + Sĩ số lớp  < 25: [(140.000Đ x 25)/sĩ số lớp]/01 tín chỉ

 

    Điều kiên thành lập lớp học lại : Sĩ số lớp >= 10 HSSV

 

   Lưu ý: Những môn có số lượng SV đăng ký < 10 HSSV nhà trường xem xét sẽ ghép lớp môn học

 

của hệ niên chế và tín chỉ.

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác