LÃNH ĐẠO KHOA

 

Phụ trách, Phó trưởng khoa:

Ths.Dương Thị Kim Tuyến

Phó trưởng khoa:

Ths. Nguyễn Ngọc Thủy

VĂN PHÒNG KHOA:

Cn. Lê Thị Hồng Nhung

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

 

Bộ môn Kế toán:

Ths. Dương Thị Kim Tuyến

Bộ môn Tài chính:

Ths. Đỗ Thị Kim Dung

Bộ môn Quản trị kinh doanh:

Ths. Chu Khánh Tường

Thư viện hình ảnh
Đối tác